Ogólnopolski Program Mentorski

Witamy na stronie larpowego Programu Mentorskiego! Możesz się w nim wcielić w rolę mentora lub uczestnika i nawiązać współpracę w zakresie współtworzenia projektów larpowych. Będąc uczestnikiem zapisujesz się na newsletter, którym na bieżąco będziemy informować Cię o otwartych rekrutacjach. W wiadomości e-mail znajdziesz więc opis projektu (larpa), fabułę, zajawkę dotyczącą przesłania/celu projektu, zakres obowiązków jakie są Tobie proponowane oraz wstępne szacunki dotyczące czasu i zaangażowania, jakie jest pożądane.
Jako mentor będziesz od nas otrzymywać propozycje osób, które chcą dołączyć \w ramach zgłoszonej przez Ciebie rekrutacji. Dowiesz się kto chciałby nawiązać współpracę, jakie ma doświadczenia oraz na ile mocno czuje się w podanych przez Ciebie obowiązkach. Ustalicie również  preferowane zasady współpracy. Po skończonym projekcie, lub w razie przerwania współpracy Waszym obowiązkiem będzie sporządzenie raportów zawierających wzajemny feedback.
Nasza rola w tym procesie ogranicza się do koordynowania nawiązywania współpracy oraz wzajemnej komunikacji wstępnej, a po zrealizowaniu współpracy – do ewaluacji na podstawie raportów.

Można się również zapisać jako mentor chętny do konsultowania projektów tworzonych przez mniej doświadczone od niego osoby. W tym celu udostępniamy dodatkowy formularz, a mentorzy będą wyświetlani na tej podstronie w miarę, jak będą się pojawiać:)

NIE kontrolujemy Waszej wspólnej pracy w ramach danego projektu, NIE działamy nadzorczo. Możemy niezależnie działać na zasadzie doradztwa w kwestiach komunikacji lub problemów, lecz NIE bierzemy odpowiedzialności za kształt współpracy pomiędzy mentorem a uczestnikiem.

W skrócie – nasza rola ogranicza się do połączenia Was w szczęśliwie skomunikowane grupy projektowe oraz pomoc w określeniu wzajemnych oczekiwań. Sugerujemy pewne standardy, które uznajemy za dobre praktyki, lecz jest to jedynie sugestia.
Zapraszamy do zgłaszania się oraz rekrutowania do projektów!

Czy uczestniczenie w programie jest płatne?

Nie! Z założenia ani uczestnictwo w programie, ani sama relacja mentorska nie powinny być płatne. Nie jesteśmy również przychylni wprowadzaniu zapłaty za wykonywanie zadań - założeniem programu jest relacja pomiędzy mentorem a uczestnikiem na zasadach wolontariatu.

Jakie są obowiązki mentora?

Po ogłoszeniu rekrutacji do jednego ze swoich projektów mentor powinien regularnie sprawdzać zgłoszenia i przekazać koordynatorowi decyzję dotyczącą wynikóœ rekrutacji w podanym przez siebie terminie. Następnie jego obowiązkiem jest ustalenie zasad współpracy oraz wszystkich warunków, jakie zostaną uznane za podstawowe przez obie strony z uczestnikiem (rozmowa odbywa się tekstowo, przy "obecności" koordynatora).
Obowiązkiem wynikającym z relacji mentorskiej jest zapewnianie uczestnikowi opieki, prowadzenie go lub/i pomoc w zadaniach na zasadach jakie mentor ustalił w wyżej wymienionym kroku na początku współpracy. Dobrą praktyką jest również rzetelna komunikacja zawierająca bieżący feedback dla uczestnika. Obowiązkowe jest również uznanie praw do dzieła w sposób ustalony wcześniej pomiędzy stronami.

Po zakończonym projekcie mentor powinien wypełnić formularz ewaluacyjny.

Jakie są obowiązki uczestnika?

Uczestnik, po zaakceptowanym zgłoszeniu podczas rekrutacji, ma za zadanie ustalić warunki współpracy i wstępne oczekiwania wobec mentora (przy "obecności" koordynatora, najlepiej na czacie). Następnie podczas współpracy jego podstawowym obowiązkiem jest terminowe wykonywanie zadań, oraz sprawna i płynna komunikacja z mentorem.
Warto pamiętać, że w momencie, kiedy współpraca stanie się problemem, lub okaże się błędem, natychmiast należy zakomunikować to mentorowi, zadbać o jak najmniejsze straty projektu i odejść, informując równiez koordynatora.

Po zakończonym projekcie uczestnik ma obowiązek wypełnić ankietę ewaluacyjną.

 

Czy strony zobowiązują się do jakiejś umowy? Jak wyglądają formalności?

Nie jest podpisywana żadna formalna umowa, ale porozumienie słowne pomiędzy stronami powinno być dla nich ważne. Warto pamiętać, że mentor rekrutując uczestnika do projektu liczy na to, że uczestnik nie zawiedzie i będą mogli wspólnie tworzyć. Uczestnik z kolei poświęca swój czas, aby się czegoś nauczyć. Zatem wzajemne zobowiązania istnieją, choć nie są opatrzone pieczątką 🙂

Formalności opierają się o system rekrutacji (przez newsletter e-mailowy), rozmowę na czacie przy obecności koordynatora oraz ankietę ewaluacyjną.

Czy program mentorski to trochę jak bezpłatny staż?

Można tak powiedzieć. Ponieważ w organizacji larpów nie ma jeszcze jednego, ujednoliconego systemu edukacji/kształcenia, najlepszym sposobem aby się nauczyć może być współtworzenie projektu. Uczestnik bierze na siebie część odpowiedzialności, może też regulować ilość pracy i zaangażowania. Jest to zatem staz na warunkach, które są możliwe do dogadania:)

Jakie są wymagania aby zostać uczestnikiem?

Nie ma wymagań wstępnych. Uczestnikiem projektu staje się każdy, kto wypełni formularz umieszczony na tej stronie. Zatem jedynym wymaganiem jest chęć uczestniczenia w projektach. W trosce o brak "martwych wpisów" zdecydowaliśmy, iż jeśli projekt utrzyma się przez dłuższy czas, będziemy kasować z bazy użytkowników, którzy w ciągu całego roku nie wzięli udziału w żadnym projekcie.

Jakie są wymagania, aby zostać mentorem?

Każda osoba, która wypełni formularz staje się mentorem zapisanym w naszej bazie. Nie ma zatem wymagań wstępnych. Polecamy jednak rozwagę w zgłaszaniu się - biorąc uczestnika pod swoje "skrzydła" bierzesz również odpowiedzialność za to, co mu przekażesz w trakcie współtworzenia projektu.

Do jakich zadań można zapraszać uczestników?

Zakres zadań jakie przypadną uczestnikowi jest dowolny, jednak zawsze powinien być konkretnie ustalony na początku komunikacji (jeszcze przy obecności koordynatora projektu). Preferowane zakresy obowiązków:
- Pisanie kart postaci do jednej z frakcji lub w konkretnym zakresie
- Korygowanie tekstów
- Tworzenie materiałów graficznych w prostych programach (np. canva)
- Stworzenie mechaniki
- Tworzenie materiałów fabularnych
- Tworzenie rekwizytów

Preferowane są zadania dostępne do zrobienia on-line.