Warsztaty z projektowania larpów (03-08.03.2018)

Twórca

Anna „Szarańcza” Szewczyk

Ilość edycji

1

Ilość uczestników

7

Typ

Warsztaty pisania larpów

Informacje przed grą

Czteroczęściowe szkolenie dla młodych Mistrzów Gry oraz tych, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę. Jeśli planujesz napisać „kiedyś” larpa, to przyjdź i przygotuj się do tego.

Uczestnictwo jest darmowe. Uczestnik deklaruje się pojawić na minimum dwóch spotkaniach fizycznie, a w pozostałych może uczestniczyć przy pomocy kamery i Skype’a.

O SZKOLENIU:
Prowadzić szkolenie będzie Szarańcza, przewidywane są również panele prowadzone przez innych Mistrzów Gry z Poznania. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu blokowi tematycznemu. W opinii prowadzącego każdy blok jest wartościowy, a doświadczenie przekazane podczas warsztatów bardzo cenne.

Bloki tematyczne:

1. Co to jest larp?
– Teorie larpowe,
– Gatunki i dlaczego ich podział jest płynny,
– Planowanie larpa – różne style i koncepcje, narzędzia do wykorzystania w trakcie pisania larpa,
– Środowisko larpowe, konwenty, grupy, inicjatywy
– Ciekawe larpy w Polsce
WARSZTAT: piszemy nanolarpa

2. Immersja i uczestnicy:
– Co to jest immersja? Jak działa immersja? Jak działa ludzki mózg?
– PR w larpie, manipulacja w larpie, zaufanie i rola MG.
– Bezpieczeństwo larpowe.
– Wiedza o graczu, relacje pomiędzy graczami.
– Rola otoczenia, rekwizytów, ruchu, przestrzeni, dźwięku, smaku, zapachu w larpie.
– Warsztaty dla graczy – znaczenie w dynamice grupy i postrzeganiu gracza.

WARSZTAT:
– Robimy blackboxa
– Piszemy freeforma

UWAGA! Tego dnia nie jest dostępne uczestniczenie przez Internet. Podczas wykładów zostaną przekazane narzędzia, które nie powinny być rozpowszechniane lekką ręką.

3. Trubleshooting:
– Co może nie wypalić? (plaża, off-topic, klimat i inne) oraz narzędzia do radzenia sobie z tymi problemami,
– Rola NPC w ratowaniu larpa i sposoby działania przez NPC,
– Dynamika larpa – czyli jak zrobić, żeby spełniał zadanie, a nie się rozjechał?
– Jak dobrze poinformować graczy, o czym jest larp? Piktogramy, opis, markery,
– Co zrobić, jeśli się wypalasz?
WARSZTAT:
– Case studies
– Piszemy nanolarpa

4. Spotkania – różne style:
Ciąg spotkań na zasadzie wykładu-panelu z innymi Mistrzami Gry. Rano poświęcimy czas na krótkie podsumowanie poprzednich spotkań i ewentualne przygotowanie pytań dla gości.

Czego się spodziewać na szkoleniu:

– Oczywistym jest, że prowadzący, jak każdy Mistrz Gry, ma swój styl i przekonania, a szkolenie jest pewną metodą transferu wiedzy nabytej przez niemal trzy lata działalności. W szkoleniu pojawią się zatem przekonania, z którymi uczestnicy mogą się nie zgadzać. Warsztat nie ma za zadanie skłonić słuchaczy do przyjęcia tych przekonań. Krytyka jest jedną z najlepszych form nauki.

– Szkolenia prowadzonego w sposób rzetelny, z naciskiem na dobrą technikę pisania larpów, logistykę oraz samorozwój Mistrza Gry. Poprzeczka, jaką stawia sobie na co dzień prowadząca, jest wysoko, co może przestraszyć niektórych słuchaczy. Warto jednak podejść do tego jak do „zasady dziurawego worka” – wiele z informacji ze szkolenia umknie z pamięci słuchaczy, a wiele nie zostanie wykorzystanych, i dzięki wysokiemu poziomowi „na starcie”, po procesie „wyciekania” słuchacz wyjdzie ze szkolenia z dobrą ilością informacji.

– Nie należy nastawiać się na siedzenie w kącie i słuchanie. Warsztat będzie prowadzony w sposób dynamiczny, z wieloma pytaniami do uczestników. Prowadząca zakłada, że uczestnicy mają lub będą wyrabiać sobie własne opinie na tematy przedstawione i dorzucą cegiełkę wiedzy do całości szkolenia

– Warsztaty praktyczne będą odbywały się pod koniec danego dnia bez aktywnego udziału prowadzącej. Jedną z najlepszych form nauki jest praktyka!

– Szkolenie ma na celu przekazanie narzędzi przydatnych młodym Mistrzom Gry. Do czego i jak zostaną użyte – leży już w gestii samych słuchaczy.

– Gry napisane przez uczestników będą na bieżąco testowane.

– Wiele z praktyk i narzędzi prezentowanych na warsztatach będzie przedstawionych czysto pragmatycznie, bez uwzględnienia roli idei, moralności czy intuicji w pisaniu larpów.

Czego nie spodziewać się na szkoleniu:
– Lania wody,
– Przyzwolenia na bierne chłonięcie treści bez krytyki,
– Inspiracji i narzucania treści larpów, które uczestnicy napiszą,
– Obgadywania i plotkowania na temat prywatnych spraw graczy lub grup larpowych.

Dodaj komentarz